Kontakt


Spółdzielnia Produkcyjno-Handlowa „SCh”
Piekarnia
ul. Leśna 4
83-050 Kolbudy
tel. 58 682 73 41
e-mail: piekarnia@sph.net.pl

Dane do faktury:
Spółdzielnia Produkcyjno-Handlowa „SCh”
ul. Przemysłowa 3
83-050 Kolbudy
NIP 583-000-10-43